Veilige machines,
dat is ons speerpunt

Bestaande of nieuwe machines. Voor beide geldt dat deze veilig moeten zijn en aan de huidige wet- regelgeving voldoen. Worstelt u met vraagstukken of heeft u hulp nodig op het gebied van CE-markering, het uitvoeren van risicobeoordelingen of machineveiligheid in het algemeen? Contris Machineveiligheid kan u op deze gebieden van dienst zijn.

CE-markering

Wilt u een machine bouwen of de markt brengen? Wilt u een machine wijzigen of machines samenbouwen? Uw machine moet worden voorzien van een CE-markering.

Conformiteitscontrole

Twijfelt u aan de veiligheid van een gekochte machine of vraagt u zich af of de CE-markering terecht is aangebracht? Laat een conformiteitscontrole uitvoeren.

Risicobeoordeling

Wilt u de risico’s van uw machines in kaart brengen? Wilt u weten of uw machine aan de huidige wet- en regelgeving voldoet? Laat een risicobeoordeling uitvoeren.

Trainingen

Wij verzorgen ook diverse trainingen. Hieronder een greep uit ons aanbod.

Machineveiligheid

Na afloop van de cursus weet de deelnemer welke wetten en normen van toepassing zijn in verband met de veiligheid van machines en kent hij/zij de belangrijkste eisen.

Machinerichtlijn

Na afloop van de cursus weet de deelnemer aan welke verplichtingen hij/zij moet voldoen om de CE-markering op een machine te mogen aanbrengen en kent hij/zij de belangrijkste eisen.

Richtlijn Arbeidsmiddelen

Na afloop van de cursus weet de deelnemer wat gedaan moet worden om arbeidsmiddelen in overeenstemming te brengen met de eisen van de Richtlijn arbeidsmiddelen.

Heeft u een vraag over machineveiligheid?

Zoekt u ondersteuning op het gebied CE-markering? Of heeft u andere vragen?
Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via onderstaande knop:

Het belang van machineveiligheid

Vindt u het lastig te beoordelen of uw machines veilig zijn? Wilt u weten waar uw machines volgens de huidige wet- en regelgeving aan moeten voldoen? Wij kunnen u adviseren op het gebied van machineveiligheid  en CE-markering. 

Voor fabrikanten
Fabrikanten van machines dienen hun machines conform de Europese (product)regelgeving te bouwen. De belangrijkste richtlijn op dit gebied is de Machinerichtlijn, die is opgenomen in het Nederlandse Warenwetbesluit Machines.  Voordat de machines op de markt wordt gebracht of in gebruik wordt genomen, dienen deze te voldoen aan de van toepassing zijnde richtlijnen en te worden voorzien van CE-markering. Hiermee wordt aangegeven dat aan de eisen van de richtlijnen is voldaan.

Voor gebruikers
Werkgevers dienen te voldoen aan de Arbowet. Voor machines zijn eisen opgenomen in het Arbobesluit, de nadere uitwerking van de Arbowet. In het Arbobesluit is de Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen opgenomen. Alle op de werkplaats gebruikte arbeidsmiddelen dienen hieraan te voldoen. Daarnaast is er de verplichting om een risico-inventarisatie van alle op de werkplek gebruikte arbeidsmiddelen op te stellen. Deze risico-inventarisatie kan tevens worden gebruikt om te toetsen of aan de eisen van Richtlijn Arbeidsmiddelen is voldaan.

Onze partners:

Contactgegevens

Contris Machineveiligheid
Goudsbloemweg 17
9765 HP Paterswolde

Telefoon: 050 – 707 8232
E-mail: info@contris.nl

Algemene informatie

Openingstijden

Dinsdag:        9:00 – 17:00
Woensdag:   9:00 – 17:00
Donderdag:  9:00 – 17:00
Vrijdag:          9:00 – 17:00 

Copyright © 2021 Contris Machineveiligheid. Alle Rechten Voorbehouden | Realisatie website: De Design Factory