CE-markering

Nieuwe machines

Voordat een machine op de markt wordt gebracht en mag worden gebruikt, dient deze te voldoen aan de eisen uit de van toepassing zijnde Europese product richtlijnen. Er dient door middel van een ondertekende conformiteitsverklaring te worden verklaard dat hieraan is voldaan. Na het ondertekenen van de conformiteitsverklaring dient de CE-markering op de machine te worden aangebracht. De CE-markering geeft aan dat de machine voldoet aan de daarop van toepassing zijnde richtlijnen.

Om aan te tonen dat de machine aan de eisen voldoet, dient de fabrikant van de machine de conformiteitsprocedures van de van toepassing zijnde richtlijnen te doorlopen. Voor machines geldt dat in ieder geval de procedure uit de Machinerichtlijn moet worden gevolgd. Dit houdt onder andere in dat er een Technisch Dossier van de machine moet worden opgesteld. Met de inhoud van het dossier dient te worden aangetoond dat aan de eisen is voldaan. Belangrijke onderdelen van het Technisch Dossier zijn de risicobeoordeling, de gebruikershandleiding en de conformiteitsverklaring. Daarnaast dient alle informartie in het dossier te worden opgenomen waarmee kan worden aangetoond dat aan de eisen is voldaan. Dit betreft bijvoorbeeld de elektrische, pneumatische of hydraulische schema’s, documentatie van toegepaste componenten, tekeningen, informatie over de opbouw van veiligheidsfuncties en toegepaste normen.

Een machines dient te worden voorzien van een CE-markering en dient met een gebruikershandleiding en conformiteitsverklaring te worden geleverd.

Wilt u een machine op de markt brengen en zoekt u hulp bij de CE-markering? Contris heeft jarenlange ervaring met het CE-markering van machines. Dit geldt zowel voor kleine standalone machines als voor gehele (proces)installaties. Wij kunnen de volledige CE-markering voor u verzorgen, maar u kunt er ook voor kiezen delen zelf op te stellen. Daarnaast is het ook mogelijk u te ondersteunen zodat u uiteindelijk zelf de CE-markering kunnen verzorgen.

 

Niet voltooide machines

Naast machines met een CE-markering, de voltooide machines, kan het voorkomen dat er sprake is van een niet voltooide machine die op de markt wordt gebracht. Een niet voltooide machine is een machine die niet (zelfstandig) zijn functie kan uitvoeren en nog moet worden afgebouwd tot een voltooide machine. Dit bekent dat de fabrikant niet alle risico’s van de machine in kaart kan brengen, omdat nog niet bekend is wat de functie van de machine precies zal zijn of welke risico’s ontstaan door de inbouw. De fabrikant moet bij de niet voltooide machine aangeven welke eisen uit de Machinerichtlijn vervuld zijn zodat de degene die de niet voltooide machine af gaat bouwen weet waar er nog moet worden gedaan om de machine aan de Machinerichtlijn te laten voldoen.

Een niet voltooide machines mag niet worden voorzien van een CE-markering. Een niet voltooide machine dient te worden geleverd met een inbouwverklaring (IIB-verklaring) en een montagehandleiding. Daarnaast dient de fabrikant, net als bij een voltooide machine, een Technisch Dossier van de niet voltooide machine op te stellen.

Wat betreft de aansprakelijkheid maakt het niet uit of een machine als voltooide machine of niet voltooide machine op de markt wordt gebracht. In beide gevallen is de fabrikant tien jaar aansprakelijk voor de (niet voltooide) machine die op de markt is gebracht.

Wilt u weten of uw machine als een niet voltooide machine moet worden beschouwd? Wij helpen u graag.

 

Machines wijzigen

Als u een machine gaat wijzigen, is het mogelijk dat de CE-markering van de machine moet worden herzien. Wanneer een machine dusdanig wordt gewijzigd dat de CE-markering moet worden herzien, is er sprake van een substantiële wijziging. Het is niet eenduidig aan te geven wanneer er sprake is van een substantiële wijziging. Er zal per wijziging moeten worden beoordeeld of hier sprake van is. Over het algemeen wordt er gesproken van een substantiële wijziging als:

–  de functie(s) of prestaties van de machine veranderen;
–  er sprake is van nieuwe of verhoogde risico’s.

Als uitgangspunt kan ook worden genomen dat de CE-markering moet worden herzien als de machine na de wijziging niet meer voldoet aan de eisen van de Machinerichtlijn.

De volgende wijzigingen worden in principe als niet-substantiële wijzigingen worden beschouwd:

–  reparaties;
–  vervangen van onderdelen door reserveonderdelen;
–  verbeteren van de beveiliging;
–  toevoegen van veiligheidscomponenten.

Als er is vastgesteld dat een wijziging een substantiële wijziging is, dan zal de conformiteitsprocedure van de Machinerichtlijn opnieuw moeten worden doorlopen. Dit betekent dat opnieuw moet worden vastgesteld of de machine aan de eisen van de richtlijnen voldoet. Het Technisch Dossier van de machine zal moeten worden aangevuld met informatie waaruit blijkt dat aan de eisen is voldaan. De risicobeoordeling en de gebruikshandleiding zullen moeten worden aangepast en bijgewerkt.

Wilt u een machine wijzigen en wilt u weten of de CE-markering van de machine moet worden herzien? Neem gerust contact met ons op.

 

Machines samenbouwen

Bij het samenbouwen van machines of niet voltooide machines kan er sprake zijn van een zogenaamd samenstel van machines dat als één machine wordt gezien. Dit betekent dat de machines die deel uitmaken van dit samenstel als samenstel van een CE-markering moeten worden voorzien. Volgens de Machinerichtlijn is er sprake van een samenstel als deze machines als geheel functioneren om een bepaalde toepassing uit te voeren of een product te fabriceren. Echter, dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat een volledige fabriek die uit een groot aantal machines, samenstellen van machines of productielijnen bestaat, als een samenstel moeten worden gezien. Het is mogelijk dergelijke samenstellen of productielijnen op te delen in separate samenstellen. Zo kan er sprake zijn van een samenstel voor het lossen en ontvangen van grondstoffen, het verwerken van de grondstoffen en het verpakken van het verwerkte product.

Heeft u hulp nodig bij het samenbouwen van machines of het CE-markeren van samenstellen van machines? Wij helpen u graag.

 

CE-markeringsrichtlijnen

Naast de Machinerichtlijn kunnen er nog andere Europese productrichtlijnen op de machine van toepassing zijn. Hieronder is een overzicht van deze richtlijnen weergeven.

–  EMC-richtlijn (2014/30/EU)
–  Richtlijn Drukapparatuur (2014/68/EU)
–  Richtlijn Drukvaten (2014/29/EU)
–  ATEX 114-richtlijn (2014/34/EU)
–  RED-richtlijn (2014/53/EU)

Contris heeft ervaring met het CE-markeren van machines waarop bovenstaande richtlijnen van toepassing zijn. Wilt u weten welke richtlijnen op uw machine van toepassing zijn of zoekt u hulp bij de CE-markering? Neem gerust contact met ons op.

Heeft u nog vragen over CE-markering?

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via onderstaande knop:

Contactgegevens

Contris Machineveiligheid
Goudsbloemweg 17
9765 HP Paterswolde

Telefoon: 050 – 707 8232
E-mail: info@contris.nl

Algemene informatie

Openingstijden

Dinsdag:        9:00 – 17:00
Woensdag:   9:00 – 17:00
Donderdag:  9:00 – 17:00
Vrijdag:          9:00 – 17:00 

Copyright © 2021 Contris Machineveiligheid. Alle Rechten Voorbehouden | Realisatie website: De Design Factory