Conformiteitscontrole

Voor nieuw gekochte machines is het aan te bevelen een conformiteitscontrole (afnamecontrole) uit te voeren om te controleren of de machine voldoet aan de eisen van de van toepassing zijnde productrichtlijnen. De verantwoordelijkheid hiervoor (CE-markering) ligt in principe bij de fabrikant van een machine. De fabrikant is verplicht er zorg voor te dragen dat een machine aan de veiligheids- en gezondheidseisen van de van toepassing zijnde productrichtlijnen voldoet. Echter, ook de werkgever die de machine ter beschikking stelt aan de werknemers, heeft een verantwoordelijkheid. De werkgever dient er zorg voor te dragen dat de werknemers veilig en gezond kunnen werken (de zogenaamde zorgplicht). Voor machines geldt dat deze minimaal aan de veiligheids- en gezondheidseisen van de Richtlijn Arbeidsmiddelen moeten voldoen. Deze richtlijn is opgenomen in het Arbobesluit. Voor machines met een CE-markering geldt dat deze in principe voldoen aan de eisen uit de Richtlijn Arbeidsmiddelen. Uit onze ervaring en jurisprudentie blijft dat dit niet altijd het geval is, mede ook omdat er in de meeste gevallen bij de CE-markering sprake is van zelfcertificering en het toezicht hierop praktisch nihil is. De werkgever doet er verstandig aan om voor in gebruik name of installatie te controleren of de machine aan de veiligheids- en gezondheidseisen voldoet en waar nodig actie te ondernemen.

De conformiteitscontrole heeft betrekking op de machine en de documentatie die de fabrikant met de machine mee moet leveren. De controle van de documentatie bestaat uit het controleren van de gebruikershandleiding en de conformiteitsverklaring die met de machine moeten worden meegeleverd. Zo wordt er onder andere gecontroleerd of alle gebruiksfasen van de machine in de gebruikershandleiding zijn opgenomen, of de gebruikershandleiding en de conformiteitsverklaring in het Nederlands zijn opgesteld en of de conformiteitsverklaring aan de eisen voldoet. Daarnaast wordt gecontroleerd of de verschillende onderdelen van de machine technisch voldoen aan de van toepassing zijnde richtlijnen. Er wordt hierbij gekeken of er afwijkingen zijn ten aanzien van de gestelde veiligheids- en gezondheidseisen uit de van toepassing zijnde richtlijnen en geharmoniseerde normen. Bij afwijkingen wordt aangegeven op welke maatregelen er moeten worden genomen, zodat aan de betreffende eis wordt voldaan.

Zoals hierboven is vermeld is het aan te raden de conformiteitscontrole uit te voeren voordat de machine wordt geïnstalleerd of in bedrijf wordt genomen, zodat voor het gebruik van de machine kan worden gecontroleerd of er geen afwijkingen en risico’s aanwezig zijn. Het mooiste is het om zelfs voor het bouwen of bestellen van de machine afspraken met de fabrikant te maken over toe te passen normen of inkoopeisen op te stellen. Ook kan het nuttig zijn betrokken te zijn bij het ontwerp- en bouwproces zodat een vinger aan de pols kan worden gehouden en er voor te zorgen de machine aan de eisen voldoet wanneer deze wordt geïnstalleerd en in gebruik wordt genomen.

Contris heeft veel ervaring met het uitvoeren van conformiteitscontroles, het geven van advies en het opstellen van inkoopeisen met betrekking tot het kopen van machines. Heeft u hulp nodig bij het kopen van machines of wilt u weten of uw gekochte machine aan de eisen voldoet? Neem gerust contact op.

Heeft u nog vragen over een conformiteitscontrole?

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via onderstaande knop:

Contactgegevens

Contris Machineveiligheid
Goudsbloemweg 17
9765 HP Paterswolde

Telefoon: 050 – 707 8232
E-mail: info@contris.nl

Algemene informatie

Openingstijden

Dinsdag:        9:00 – 17:00
Woensdag:   9:00 – 17:00
Donderdag:  9:00 – 17:00
Vrijdag:          9:00 – 17:00 

Copyright © 2021 Contris Machineveiligheid. Alle Rechten Voorbehouden | Realisatie website: De Design Factory