Inleiding CE-markering

Doel

Na afloop van de inleiding weet de deelnemer welke richtlijnen in zijn/haar bedrijf van toepassing zijn. De deelnemer weet aan welke verplichtingen hij/zij moet voldoen om de CE-markering op een product te mogen aanbrengen. Tevens weet de deelnemer wat de rechtskracht van Europese richtlijnen is en welke sancties er opgelegd kunnen worden indien men een onveilig product op de markt brengt of aan personeel ter beschikking stelt.

Bestemd voor

De inleiding is bestemd voor mensen die betrokken zijn bij de bouw, het aanpassen, het onderhoud, de import of de verhuur van machines en installaties.
De inleiding is bijzonder geschikt voor werkgevers, bedrijfsleiders, hoofden van technische diensten, enz., die in korte tijd geïnformeerd willen worden over de regelgeving die van toepassing is in hun bedrijf en/of op hun product.

Gewenste voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Inhoud

In de inleiding worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Het doel van Europese richtlijnen
 • De rechtskracht van Europese richtlijnen
 • De Machinerichtlijn
 • De Laagspanningsrichtlijn
 • De EMC-richlijn
 • De Richtlijn arbeidsmiddelen
 • De Richtlijn drukapparatuur
 • De ATEX-richtlijnen
 • Richtlijn productaansprakelijkheid
 • De Richtlijn productveiligheid
 • De Arbowet
 • Jurisprudentie en sancties
 • Europese en nationale normen

Werkwijze

De inleiding bestaat uit een presentatie.

Tijdsduur

De inleiding duurt 3 uur.

Naslagwerk

Iedere deelnemer ontvangt een hand-out met afdrukken van de presentatie.


Partners
ReducorMachinerichtlijnRisicobeoordelingRisicobeoordeling Atex
© 2008 - 2021 Contris - Realisatie: KortsluitingSitemap - Algemene voorwaarden

Over Contris

Interactie tussen mens en machineVeiligheid. Dat is ons speerpunt. Hierbij staat de interactie tussen mens en machine centraal. Om de veiligheid binnen uw bedrijf te vergroten is het zaak te zorgen dat machines veilig zijn en aan de huidige wet- en regelgeving voldoen. Daarnaast is het belangrijk dat uw medewerkers bewust met veiligheid bezig zijn.

Op beide gebieden hebben wij een breed scala van diensten ontwikkeld om u te kunnen helpen met het verbeteren van de veiligheid binnen uw bedrijf.

Wij hebben in de loop der jaren diverse bedrijven in verschillende industrieën voorzien van adviezen, cursussen en trainingen. Een overzicht van een aantal van onze klanten vindt u op deze website.