Risicobeoordeling van machines

Doel

Na afloop van de cursus kent de deelnemer een aantal risico-beoordelingsmethoden en hun toepassingen. De deelnemer kan een risicobeoordeling maken op basis van de EN-ISO 12100 en volgens de methode van Fine en Kinney.

Bestemd voor

De cursus is bestemd voor mensen die nieuwe machines ontwerpen, bestaande machines aanpassen en/of risicobeoordelingen maken op basis van de Richtlijn arbeidsmiddelen en/of de Machinerichtlijn.

Gewenste voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Inhoud

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Het doel van risicobeoordeling
  • De relatie met de Richtlijn arbeidsmiddelen en de Machinerichtlijn
  • Methoden voor risicobeoordeling
  • Risicobeoordeling volgens EN-ISO 12100
  • Risicobeoordeling volgens Fine en Kinney
  • Het gebruik van checklists

Werkwijze

De cursus bestaat uit een presentatie van de theorie en een case.

Tijdsduur

De cursusduur is 1 dag.

Naslagwerk

Iedere deelnemer ontvangt een syllabus met de behandelde theorie en checklists.Partners
ReducorMachinerichtlijnRisicobeoordelingRisicobeoordeling Atex
© 2008 - 2021 Contris - Realisatie: KortsluitingSitemap - Algemene voorwaarden

Over Contris

Interactie tussen mens en machineVeiligheid. Dat is ons speerpunt. Hierbij staat de interactie tussen mens en machine centraal. Om de veiligheid binnen uw bedrijf te vergroten is het zaak te zorgen dat machines veilig zijn en aan de huidige wet- en regelgeving voldoen. Daarnaast is het belangrijk dat uw medewerkers bewust met veiligheid bezig zijn.

Op beide gebieden hebben wij een breed scala van diensten ontwikkeld om u te kunnen helpen met het verbeteren van de veiligheid binnen uw bedrijf.

Wij hebben in de loop der jaren diverse bedrijven in verschillende industrieën voorzien van adviezen, cursussen en trainingen. Een overzicht van een aantal van onze klanten vindt u op deze website.