Veiligheidsfuncties inleiding

Doel

Na afloop van de cursus heeft de deelnemer kennis van de inhoud, eisen en werkwijzen die worden voorgeschreven in de normen EN-IEC 62061 (Functionele veiligheid van elektrische, elektronische en programmeerbare systemen met een veiligheidsfunctie) en EN-ISO 13849-1 (Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie – Deel 1: Algemene regels voor ontwerp). Op basis van deze kennis kunnen deelnemers een gefundeerde keuze maken tussen beide normen

Bestemd voor

De cursus is bestemd voor mensen die zich willen oriënteren op de inhoud, eisen en werkwijze van beide normen.

Gewenste voorkennis

Kennis van EN 954-1 is gewenst.

Inhoud

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Algemene eisen voor veiligheidsfuncties
  • Opbouw van veiligheidsfuncties volgens EN 954-1: categorie-indeling
  • Ontwerp van veiligheidsfuncties volgens EN-IEC 62061: SIL-bepaling
  • Ontwerp van veiligheidsfuncties volgens EN-ISO 13849-1: PL-bepaling
  • Validatie

Werkwijze

De cursus bestaat uit een presentatie van de theorie.

Tijdsduur

De cursusduur is 1 dagdeel (drie uur).

Naslagwerk

De deelnemer ontvangt een hand-out met de behandelde theorie.


Partners
ReducorMachinerichtlijnRisicobeoordelingRisicobeoordeling Atex
© 2008 - 2021 Contris - Realisatie: KortsluitingSitemap - Algemene voorwaarden

Over Contris

Interactie tussen mens en machineVeiligheid. Dat is ons speerpunt. Hierbij staat de interactie tussen mens en machine centraal. Om de veiligheid binnen uw bedrijf te vergroten is het zaak te zorgen dat machines veilig zijn en aan de huidige wet- en regelgeving voldoen. Daarnaast is het belangrijk dat uw medewerkers bewust met veiligheid bezig zijn.

Op beide gebieden hebben wij een breed scala van diensten ontwikkeld om u te kunnen helpen met het verbeteren van de veiligheid binnen uw bedrijf.

Wij hebben in de loop der jaren diverse bedrijven in verschillende industrieën voorzien van adviezen, cursussen en trainingen. Een overzicht van een aantal van onze klanten vindt u op deze website.